(22)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 (Must Have)

ดาวน์โหลดประกาศ(22)

Download (-ที่เป็นการทั่วไป55.pdf,PDF, Unknown)