กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(11)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/ประกาศ-กสทช.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์.pdf”]

ดาวน์โหลดคู่มือ การกรอกแบบคำขอใบอนุญาต

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯไม่ใช้คลื่น

ดาวน์โหลดแบบคำขอ service ไม่ใช้คลื่น

ดาวน์โหลดตัวอย่างการรับรองลิขสิทธิ์ ช่องรายการ