(11)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

Download (-กสทช.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์.pdf,PDF, Unknown)

ดาวน์โหลดคู่มือ การกรอกแบบคำขอใบอนุญาต

ดาวน์โหลดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯไม่ใช้คลื่น

ดาวน์โหลดแบบคำขอ service ไม่ใช้คลื่น

ดาวน์โหลดตัวอย่างการรับรองลิขสิทธิ์ ช่องรายการ