กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(21)ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2555

ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2555
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/21-การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการฯระบบดิจิตอล-55.pdf”]