(32) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(ฉบับ2) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(ฉบับ2) พ.ศ. 2556

Download (32-มาตรฐานเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลฉ.2-56.pdf,PDF, Unknown)