กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(32) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(ฉบับ2) พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(ฉบับ2) พ.ศ. 2556
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/01/32-มาตรฐานเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลฉ.2-56.pdf”]