จับตาวาระ กสท. จันทร์ 17 มี.ค.นี้

จับตาวาระ กสท.  จันทร์ 17 มี.ค.นี้

พิจารณาร่างเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทีวีดิจิตอลธุรกิจระดับชาติ และเตรียมสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมฯ ในขณะที่ กสทช.ธวัชชัยเสนอปรับเปลี่ยนงบประชาสัมพันธ์และกำหนดวิธีเปลี่ยนผ่านให้ชัดเจนขึ้น

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 17 มี.ค. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 10/57 มีการพิจารณาวาระสำคัญและน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณา(ร่าง)เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ก่อนดำเนินการมอบใบอนุญาตแก่ 24 ช่องรายการต่อไป ทั้งนี้ มีวาระพิจารณาหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมทีวีดิจิตอล เพื่อให้สำนักงานใช้ในการจัดทำโครงการและแผนงานต่อไป

ทั้งนี้ ยังมีวาระที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอลได้แก่ การทำวาระข้อเสนอการปรับเปลี่ยนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอล รวมทั้งกำหนดแนวทาง และวิธีการที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎ กติกา และนโยบายการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการระดับชาติ เสนอโดย นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. และวาระการกำกับดูแลให้ปะกอบกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เสนอโดยสำนักงานฝ่ายกฎหมาย

ส่วนวาระอื่นน่าสนใจ ได้แก่ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 56 – 18ก.พ. 57 และวาระการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(ฉบับที่2) พ.ศ…. ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งรายละเอียดและผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไรชวนจับตา…