ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ในระหว่างวันที่ 22 พ.ค. 2557 เป็นต้นมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หลายฉบับ ดังนี้

Download (ประกาศที่เกี่ยวข้อง.pdf,PDF, 2.8MB)

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457