เปิดความเห็น : กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV เมื่อวันจันทร์ที่ 21, 22 และ 29 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม, กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 27/2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอสงวนความเห็นการพิจารณาสองวาระ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสท. ดังต่อไปนี้

วาระที่ 4.9 เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

วาระ 4.10 เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV เมื่อวันจันทร์ที่ 21, 22 และ 29 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

Download (27-591.pdf,PDF, Unknown)