เก็บตก! จากงานเสวนา: เสรีภาพสื่อฯบทบาทที่ท้าทายในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

17 พ.ค. 2557 – เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร มีการเสวนาเสรีภาพสื่อมวลชน: บทบาทที่ท้าทายในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดยช่วงที่หนึ่งมีการเสวนาหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับสังคมอนาล็อก: สื่อไทยกับการเปลี่ยนผ่านสังคม” โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล พิธีกรรายการโทรทัศน์ ช่วงที่สอง เสวนา หัวข้อ “กลไกในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ” วิทยากร ได้แก่ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อํานวยการบริหารสถาบันอิศรา นายมาร์ค ศักซาร์ ผอ.มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทประจําประเทศไทย นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท. ดําเนินการเสวนาโดย คุณทวินันท์ คงคราญ และ เสวนาช่วงที่ ๓ เป็นการเสวนาหัวข้อ “สื่อหลอมรวม กับผลกระทบต่อความเปนกลางและประโยชน์สาธารณะ”

สำหรับงานเสวนา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ Thai Netizen Network, มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน, Friedrich-Ebert-Stiftung ประเทศไทย, Media Inside Out และ SEAPA

ขอบคุณที่มา สำนักข่าวประชาไท

Download เอกสารเพิ่มเติมจากวิทยากร นายมาร์ค ศักซาร์  ผอ.มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทประจำประเทศไทย

Download (NBTC-Press-Freedom-Day-ms-with-comments.pdf,PDF, Unknown)


คลิ้ก! ติดตามวิดีโอเพิ่มเติม

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Deepen democratisation to end crisis