(งดประชุม)บอร์ดกสทช.พุธ18 นี้:ไม่มีถกคูปองดิจิตอล/ติดตามผลคณะกรรมการตรวจสอบภายในและร่างประมูล 1800

จับตาประชุมกสทช. : ไม่พบวาระคูปองดิจิตอลทีวี
ติดตามผลคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ ร่างประมูล 1800

วันนี้(17 มิ.ย. 57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 18 มิ.ย. 57) ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557  ปรากฏว่า ไม่มีการนำวาระการแจกคูปองเพื่อการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลเข้ามาพิจารณาในบอร์ด กสทช. ครั้งนี้ ตามที่มีมติจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เห็นชอบมติเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยเห็นชอบการแจงคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ มูลค่า 1,000 บาท ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสนอมา ให้กับ 25 ล้านครัวเรือน ในกรอบวงเงิน 25,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า แม้จะไม่มีการพิจารณาว่านี้ แต่อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่า ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่องราคาคูปองพร้อมทั้งเปิดเผยราคาต้นทุนราคากลางเพื่อความโปร่งใสเพื่อให้การใช้เงินกองทุนมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหา รวมทั้งอยากให้ฟังเสียงค้านของผู้ประกอบกิจการดาวเทียมดิจิตอลภาคพื้นดินที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้คูปองแลกกล่องดาวเทียมเพราะมันกระทบต่อการส่งเสริมกิจการทีวีภาคพื้นดินและรวมทั้งไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลชุมชนในอนาคตได้

ส่วนวาระอื่นๆได้แก่ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ของปี 2556 ที่มีประเด็นสำคัญทั้งในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบบัญชี การเงิน และการพัสดุ การสอบทานการดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการ การตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขต กสทช. และการติดตามตามจัดทำKPI หรือตัวชี้วัดของสำนักงานประจำปี 2556

ส่วนวาระที่เกี่ยวข้องกับด้านกิจการโทรคมนาคม น่าจับตา ได้แก่ วาระรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ ประมูล 1800 กสทช. หรือ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1710 – 1722.5 MHz/1805 – 1817.5 MHz และ 1748 – 1760.5 MHz/ 1843 – 1855.5 MHz พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 1710 – 1845 / 1805 – 1880 เมกะ  เฮิรตซ์(MHz)    ติดตามวาระทั้งหมดในวันพุธ 18 มิ.ย. นี้ …