จับตาวาระกสท.จันทร์นี้ : ตั้งกก.ประเมินผังการเปลี่ยนผ่านทีวีเพื่อความมั่นคงช่อง5 และอื่นๆ

จับตาวาระ กสท. ตั้งกรรมการประเมินผังทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงช่อง 5
เตรียมฟันฮอร์โมน – ตอบโจทย์ แต่อนุฯ – กสท.ยังไม่เอกฉันท์

ประชุมบอร์ด กสท. จันทร์ 4 ส.ค.-จับตาวาระ ตั้งกรรมการประเมินการเปลี่ยนผ่านทีวีธุรกิจช่อง 5 ไปสู่ความมั่นคง ด้านสุภิญญา เสนอ สัดส่วนกรรมการควรหลากหลายและมากกว่านี้ เพื่อเจตนารมณ์ของกม.//ดิจิตอลทีวี เสนอผังรายการใหม่หลังปรับแก้//ทรูวิชั่นส์ ขอพักออกอากาศคืนวันที่ 6 ส.ค. ปรับระบบรองรับดิจิตอลทีวี //ติดตามผลพิจารณาตอบโจทย์ – ฮอร์โมน

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ 4 ส.ค. 57 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ วาระเกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอล การอนุมัติผังรายการหลัก ภายหลังให้นำไปแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม โดยสถานีโทรทัศน์ 5 ช่อง ได้จัดส่งผังรายการและสัดส่วนแล้วในครั้งนี้ ได้แก่ พีพีทีวี ไบรท์ทีวี สปริงนิวส์ TNN24 และช่อง LOCA ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอนุกรรมการผังรายการและเนื้อหา ได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทไทยทีวี จำกัด ในฐานะเจ้าของช่องรายการไทยทีวีและ ช่องLOCA สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำผังรายการ ตามที่กสทช.กำหนด

นอกจากนี้ในที่ประชุม เตรียมพิจารณาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากการนำรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปออกอากาศทางโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกในระดับความคมชัดสูง หรือ HD  รวมทั้งเตรียมพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ตามมติกสท.เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ตามที่ได้เห็นชอบแผนการปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ที่มีผู้แทนจาก ช่อง 5 จำนวน 2 คน ผู้แทนจากกสท. 2 คน และนักวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 คน ซึ่งนางสาวสุภิญญากล่าวว่า “ส่วนตัวไม่เห็นด้วยในเรื่องสัดส่วนของกรรมการตามที่มีมติก่อนหน้านี้ เพราะอาจไม่หลากหลายพอที่จะช่วยพิจารณาให้ผังรายการช่อง 5 เปลี่ยนผ่านตามเจตนารมณ์ได้ ทางที่ดีควรมีภาคประชาสังคม ผู้บริโภค และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์มาช่วยประเมินว่าการเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงแล้วหรือไม่อย่างไร เพราะทั้งเรื่องของโฆษณา และผังรายการเนื้อหาจะแตกต่างจากการทำทีวีธุรกิจ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมมากกว่านี้ ”

ขณะนี้รายงานจำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 79/57 มีจำนวนทั้งสิ้น 605 สถานี(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 57) แบ่งเป็นประเภททางธุรกิจ 540 สถานี สาธารณะ 44 สถานี และชุมชน 21 สถานี รวมทั้งจะพิจารณากำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม โดยกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคแล้วมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ สำนักงาน กสทช.ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้ตามปกติ มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองและต้องยุติการออกอากาศทันที นอกจากนี้มีวาระ บริษัท ทรูวิชั่นส์ ขออนุญาตพักการให้บริการเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 ส.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 10.00 น. เพื่อปรับปรุงคุณภาพช่องรายการ Digital Tv

วาระแจ้งเพื่อทราบว่า ช่อง 3 ยอมเสียค่าปรับ 5 แสนบาท กรณี รายการไทยแลนด์ก็อตทาเล้นท์ (TGT) ตอนสิทธัตถะ เอเมอรัล แล้ว หลังมีการอุทธรณ์ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนวาระเรื่องร้องเรียนมายัง กสท. ทั้ง รายการตอบโจทย์ประเทศไทย และ ละครชุด “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” จะนำมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งมีความเห็นต่างในขั้นอนุกรรมการ และ ในกสท. ก็คงมีความเห็นแตกต่างกันที่จะได้ถกในวันจันทร์นี้ …ผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไร ชวนจับตา…