จับตาวาระ ช่อง 3 จันทร์นี้ ลุ้นต่อ! เพิ่มปมกฎมัสต์แฮฟถ่ายทอดเอเชี่ยนเกมส์

จับตาวาระ ช่อง 3 จันทร์นี้ ลุ้นต่อ! เพิ่มปมกฎมัสต์แฮฟถ่ายทอดเอเชี่ยนเกมส์

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 8 ก.ย. นี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) สำนักงานยังไม่ได้เสนอวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางมาตรการทางปกครองที่ชัดเจน กรณี ช่อง 3 ซึ่งตนเอง และกรรมการกสท.ท่านอื่นๆ เห็นว่าควรพิจารณาดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายเคเบิลดาวเทียม โดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนพร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป ซึ่งในวันจันทร์นี้จะหารือแนวทางที่ชัดเจนขึ้น

ส่วนวาระอื่นน่าสนใจ ได้แก่ วาระพิจารณาผังรายการหลักหลังการแก้ไขของทีวีดิจิตอลช่อง True4U(ทรูโฟร์ยู) และวาระการขออนุญาตเผยแพร่การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 17 จากเมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 19 ก.ย. – 4 ต.ค. 57  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทรท. ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555  หรือกฎมัสต์แฮฟ(Must Have) ทั้งนี้ ทรท.ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อกำหนดลิขสิทธิ์ พร้อมขออนุญาตถ่ายทอดการแข่งขันผ่านบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป(ฟรีทีวีที่มีหน้าที่เผยแพร่ตามประกาศมัสต์แคร์รี่) และได้ขอถ่ายทอดการแข่งขันที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้แก่ ช่อง 3 ในระบบแอนาล็อก โดยขอออกอากาศคู่ขนานกับการถ่ายทอดสดผ่านบริการที่เป็นการทั่วไป และทางโครงข่ายทรูวิชั่นส์ สำหรับถ่ายทอดการแข่งขันในส่วนเฉพาะโครงข่ายการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า การถ่ายทอดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กับกฎมัสต์แฮฟ จะยิ่งทำให้ปมช่อง 3แอนาล็อก มีความซับซ้อนขึ้นไปอีก กสท.ต้องตัดสินใจเรื่องนี้ให้เด็ดขาด  และหากช่อง 3 เดิมยอมมาออกคู่ขนานช่อง HD จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งช่อง 3 เอง ทีวีดิจิตอล คนดูผู้บริโภค และเป็นไปตามกติกา กสทช.ด้วย

“ส่วนเรื่องการประชุม กสท. กรณีช่อง 3 เมื่อวันศุกร์ 5 ก.ย.ที่ยกเลิกไป จะมีการประชุมอีกครั้งในวันจันทร์นี้ รวมทั้งวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชวนจับตา” สุภิญญา กล่าว…

…………………………

 

หมายเหตุ คลิ้กที่นี่!อ่าน ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 หรือมัสต์แฮฟ

 

 

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 8 ก.ย. นี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) สำนักงานยังไม่ได้เสนอวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางมาตรการทางปกครองที่ชัดเจน กรณี ช่อง 3 ซึ่งตนเอง และกรรมการกสท.ท่านอื่นๆ เห็นว่าควรพิจารณาดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายเคเบิลดาวเทียม โดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนพร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป ซึ่งในวันจันทร์นี้จะหารือแนวทางที่ชัดเจนขึ้น

ส่วนวาระอื่นน่าสนใจ ได้แก่ วาระพิจารณาผังรายการหลักหลังการแก้ไขของทีวีดิจิตอลช่อง True4U(ทรูโฟร์ยู) และวาระการขออนุญาตเผยแพร่การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 17 จากเมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 19 ก.ย. – 4 ต.ค. 57  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทรท. ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555  หรือกฎมัสต์แฮฟ(Must Have) ทั้งนี้ ทรท.ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อกำหนดลิขสิทธิ์ พร้อมขออนุญาตถ่ายทอดการแข่งขันผ่านบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป(ฟรีทีวีที่มีหน้าที่เผยแพร่ตามประกาศมัสต์แคร์รี่) และได้ขอถ่ายทอดการแข่งขันที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้แก่ ช่อง 3 ในระบบแอนาล็อก โดยขอออกอากาศคู่ขนานกับการถ่ายทอดสดผ่านบริการที่เป็นการทั่วไป และทางโครงข่ายทรูวิชั่นส์ สำหรับถ่ายทอดการแข่งขันในส่วนเฉพาะโครงข่ายการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า การถ่ายทอดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กับกฎมัสต์แฮฟ จะยิ่งทำให้ปมช่อง 3แอนาล็อก มีความซับซ้อนขึ้นไปอีก กสท.ต้องตัดสินใจเรื่องนี้ให้เด็ดขาด  และหากช่อง 3 เดิมยอมมาออกคู่ขนานช่อง HD จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งช่อง 3 เอง ทีวีดิจิตอล คนดูผู้บริโภค และเป็นไปตามกติกา กสทช.ด้วย

“ส่วนเรื่องการประชุม กสท. กรณีช่อง 3 เมื่อวันศุกร์ 5 ก.ย.ที่ยกเลิกไป จะมีการประชุมอีกครั้งในวันจันทร์นี้ รวมทั้งวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชวนจับตา” สุภิญญา กล่าว…

…………………………

 

หมายเหตุ คลิ้กที่นี่!อ่าน ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 หรือมัสต์แฮฟ