จับตาวาระ ช่อง 3 หลังศาลมีคำสั่งทุเลาบังคับมติ-ด้านสุภิญญา ยืนยันไม่แก้ประกาศแบ่งเวลาเช่าช่วง ตามมาตรา 9

จับตาวาระ ช่อง 3 หลังศาลมีคำสั่งทุเลาบังคับมติ กสท.
ด้านสุภิญญา ยืนยันไม่แก้ประกาศแบ่งเวลาเช่าช่วง ตามมาตรา
9

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 29 ก.ย. นี้ ในการประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ชวนจับตาวาระ แนวทางในการดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนาล็อก ภายหลังจากศาลปกครองมีคำสั่ง วันศุกร์ที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา ให้ทุเลาการบังคับตามมติ กสท.ครั้งที่ 37 วันที่ 8 ก.ย. 57 เรื่องมีคำสั่งทางปกครองให้โครงข่ายเคเบิล – ดาวเทียม มิให้นำสัญญาณโทรทัศน์แอนาล็อก ที่กสท.มีมติให้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือกฎ Must Carry ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ไปจนถึงวันที่ 11 ต.ค. 57 เวลา 16.30 ตามที่ บ.บางกอกเอนเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด หรือช่อง 3 แอนาล็อกได้เป็นผู้ฟ้อง สำนักงาน กสทช. กสทช. และกสท. โดยช่อง 3 ในฐานะผู้ฟ้องคดี และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ได้แถลงต่อศาลว่า จะไปตกลงทำความเข้าใจกันเพื่อหาข้อยุติพิพาทในคดีนี้ โดยจะแจ้งผลความคืบหน้าผลการหารือดังกล่าวให้ศาลทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า น้อมรับแนวทางออกของศาลและขอบคุณสำหรับบทสรุปเรื่องนี้ จากนี้ไปต่างฝ่าย ต่างมีภาระหน้าที่ตนเองต้องกลับมาจัดการแก้ปัญหา เพื่อรักษากติกาให้ระบบโทรทัศน์ไทยเดินไปข้างหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ขอให้ บ.บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตช่อง 3 ดิจิตอล ส่งเอกสารข้อเสนอการออกอากาศคู่ขนานให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตมา ทาง กสท.จะเร่งพิจารณาโดยเร็วที่สุด

“ส่วนกรณีแก้ ประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 9 ของพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นั้น หัวใจสำคัญของมาตรานี้เพื่อเน้นให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยตนเองหมายถึงไม่ให้เวลาไปเช่าช่วง ซึ่งประเด็นนิติบุคคลไม่สำคัญเท่ากับว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจและควบคุมการบริหาร เพราะฉะนั้น กสทช.ต้องมีหลักคิด และดูว่า แม้คนละนิติบุคคล แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้มีอำนาจบริหารคือกลุ่มเดียวกัน การบริหารจัดการทั้งหมดเป็นของ บ.บีอีซีมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นผู้รับผิดรับชอบจึงอยู่ในข่ายการพิจารณาได้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ประกาศขยายเวลาให้ผู้อื่นเช่าช่วงได้ทั้ง 100 % เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบในภาพรวม” นางสาวสุภิญญา กล่าว
นอกจากนี้ กสท. เตรียมพิจารณา “ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์” หรือกองทุนUSO ด้านบรอดแคส  …ผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไร ชวนจับตา…