เร่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโครงข่ายทีวีดิจิตอล : เดลินิวส์ออนไลน์

เร่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโครงข่ายทีวีดิจิตอล

วันนี้(19พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลโดยมีผู้ประกอบการโครงข่ายและผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอล ร่วมประชุมด้วย

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า กสทช.จะตั้งคณะทำงานติดตามโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบการโครงข่าย ตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ผู้เชี่ยวชาญ และกสทช. โดยมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบสัญญาณทีวีดิจิตอลเพื่อนำมาวัดผล ประเมินสถานการณ์การครอบคลุมของสัญญาณเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป

ในขณะเดียวกันยังขอให้ผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่เกิดปัญหาติดตั้งล่าช้านั้น ควรมีแผนระยะชั่วคราวไปก่อน เนื่องจากภาพรวมทีวีดิจิตอลนั้นคุณภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ หากโครงข่ายครอบคลุมไม่ทั่วถึงตามกำหนดส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้และเกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการช่อง เนื่องจากคลื่นความถี่เป็นสิทธิ์ของผู้ประกอบการช่องรายการที่ประมูลถือครอง15 ปี

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์