ติดตามแผนขยายโครงข่ายดิจิตอลทีวี 3 ปี 77 จังหวัด ครอบคลุม 90%ของครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยที่มีสัญญาณครอบคลุมของดิจิตอลทีวี จากสถานีหลัก 39 สถานี และสถานีเสริมในกลุ่ม A1 45 สถานี (ตามแผนการขยายโครงข่ายปีที่ 1 – 3 ซึ่งจะติดตั้งครบถ้วนในเดือนมิถุนายน 2559)

ขอบคุณที่มา เวบไซต์ กสทช.