กสท.จ่อหนุนข้อมูลกันตาร์มีเดีย วิจัยเรตติ้งทีวีครบวงจร ถ่วงดุลนีลเส็น

กสท.จ่อหนุนข้อมูลกันตาร์มีเดีย วิจัยเรตติ้งทีวีครบวงจร ถ่วงดุลนีลเส็น – ถกต่อผัง 1 ปณ. สู่แผนคืนคลื่นวิทยุรัฐ

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 34/2559 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ สำนักงานขอนโยบายแนวทางการจัดซื้อระบบตรวจวัดความนิยมรายการ(rating) ของสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(ประเทศไทย) เพื่อสำหรับวัดเรตติ้ง  ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสื่อซื้อโฆษณาใช้ข้อมูลจากข้อมูลแหล่งเดียว ของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช(ประเทศไทย) จำกัด เป็นข้อมูลอ้างอิงในการซื้อขายโฆษณา รวมทั้งพิจารณาถึงแนวโน้มและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งเห็นว่าข้อมูลอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของตลาดและการแข่งขัน จึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(ประเทศไทย) หรือ MRDA เพื่อจัดหาผู้ดำเนินการโดยจัดให้มีการประมูลแข่งขันทางด้านราคาตามข้อตกลงที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้กำหนดร่วมกัน ซึ่งสำนักงานมีความเห็นว่าการจัดซื้อรายงานการตรวจวัดเรตติ้งระบบ Multi – Screen ของสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ(ประเทศไทย) เพื่อจัดหาผู้ดำเนินการโดยจัดให้มีการประมูลแข่งขันทางด้านราคาตามข้อตกลงที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้กำหนดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สำนักงานมีรายงานการตรวจวัดเรตติ้ง 2 ระบบ คือ ระบบของ Nielson และ ระบบ Kantar media ซึ่งจะทำให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจาก 2 แหล่งข้อมูล รวมทั้งมีทางเลือกในการใช้ชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากการเปรียบเทียบความถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายหรือสำหรับการติดตามสภาพตลาด และทำให้อุตสาหกรรมมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายงานเรตติ้ง Multi – Screen ถือเป็น Official Rating ที่สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย(MAAT) ทำการรับรอง และเป็นเพียงรายงานเรตติ้งเดียวที่จะใช้ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา

“แนวคิดนี้ของสำนักงาน จะทำให้ กสทช.ได้ข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากวงการโฆษณา นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์เพราะการวัดเรตติ้งมีผลต่อค่าโฆษณา ถ้าทั้งฟรีทีวี ทีวีดาวเทียม และ เคเบิลทีวียอมรับร่วมกันได้ ก็เป็นทิศทางที่ดี พฤติกรรมคนดูเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวิจัยวัดเรตติ้งที่มีความน่าเชื่อถือจะส่งผลดต่อการพัฒนาธุรกิจสื่อและผู้บริโภคด้วยเช่นกัน” สุภิญญา กล่าว

นางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า วาระเรื่องผังรายการวิทยุ 1 ปณ. เป็นการถกต่อหลังเลื่อนพิจารณาลงมติมาจากคราวที่แล้ว ส่วนตัวยังยืนยันว่า กสท. ต้องเร่งให้ทางสำนักงานคืนคลื่นความถี่ฯที่ไม่ได้ประกอบกิจการเองกลับคืนมา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานรัฐที่เหลือทยอยคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ประกอบกิจการด้วยตนเองก่อนจะครบกำหนดตามแผนแม่บทฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 นี้ รวมทั้งเร่งแผนเปลี่ยนผ่านกลุ่มวิทยุทดลองประกอบกิจการทั้งประเภทบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และ บริการชุมชน ให้เข้าสู่ระบบใบอนุญาตเต็มรูปแบบต่อไป ยิ่งช้ายิ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปคลื่นความถี่เพื่อประเทศชาติ

วาระอื่นๆน่าจับตา ได้แก่ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. วาระเพื่อทราบกรณีมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 ซึ่งได้มีการหารือประเด็นข้อเท็จจริงของปัญหาการใช้บริการโครงข่าย และมีมติร่วมกันให้ อสมท ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายการงานผลการทดสอบสัญญาณและจัดส่งให้สำนักงาน กสทช. โดยนำผลที่ได้ไปดำเนินการตามวิธีที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งให้ อสมท ดำเนินการประเมินอัตราค่าบริการที่คิดจากผู้เช่าใช้แต่ละราย แล้วจัดทำข้อเสนออัตราค่าบริการ กำหนดระยะเวลาคิดค่าบริการ ส่วนลดต่างๆหรือค่าชดเชย โดยนำส่งให้ผู้เช่าทั้ง 3 ราย ไทยรัฐทีวี  สปริงนิวส์ และ วอยซ์ทีวี พิจารณาภายในสองสัปดาห์ และวาระอื่น ๆ ติดตามผลการประชุมในวันจันทร์นี้…