เปิดสถิติ Call Center คูปองดิจิตอลทีวี พบประชาชนขอตรวจสอบสิทธิ์มากสุด

เปิดสถิติ Call Center คูปองดิจิตอลทีวี พบประชาชนขอตรวจสอบสิทธิ์มากสุด

วันนี้(13 ธ.ค.57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้ไปเยี่ยมชมและประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ Call Center 1200 สำนักงาน กสทช.(สายลม) เพื่อติดตามการรับเรื่องร้องเรียนตลอดจนการสอบถามข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการรับชมดิจิตอลทีวี ตลอดจนการรับทราบปัญหาและอุปสรรคของประชาชนจากการนำคูปองเพื่อไปแลกอุปกรณ์การรับชมทีวีดิจิตอล โดยขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการแจกคูปอง ไปสองระยะแล้ว พบสถิติการรับการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  จากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 8 ช่องทาง ได้แก่ โทรสายด่วน 1200, เฟซบุ๊ค, ไปรษณีย์, โทรสาร, SMS, อีเมลล์, web form และติดต่อด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้แบ่งเป็นสองระยะเวลา ตามการแจกคูปอง ได้แก่

ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. – 27 พ.ย. 57 พบว่า มีประชาชนติดต่อเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 142,604 เรื่อง โดยประชาชนติดต่อเข้ามายัง call center เป็นการติดต่อผ่านระบบตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ (โทร 1200 และกด 8 เพื่อกดรหัสเลขบ้านในการตรวจสอบสิทธิ) คิดเป็นร้อยละ 66.74  สำหรับเรื่องสอบถามคิดเป็นร้อยละ 33.25 ส่วนประเด็นในการสอบถามทั้งหมด แบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1.การขอตรวจสอบสิทธิ์ : พบว่า เป็นการสอบถามผ่านระบบตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ จำนวน 95,178 เรื่อง และเป็นการติดต่อขอตรวจสอบสิทธิผ่านทางการพูดคุยสายกับ call center จำนวน 18,065 เรื่อง และกรณีที่เป็นเจ้าบ้านแต่ไม่ได้รับสิทธิ จำนวน 5,278 เรื่อง ทั้งนี้จำแนกตามพื้นที่สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพฯ จำนวน 2,498 เรื่อง ปทุมธานี จำนวน 461 เรื่อง และนนทบุรี จำนวน  358 เรื่องอื่นที่สอบถามนอกจากนี้ ได้แก่ กระบวนการแจก การรับ และขั้นตอนการแลกคูปอง  การบริการหลังการขาย วิธีการรับชมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ และการขยายโครงข่าย ในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 10 ธ.ค. 57 พบว่า มีประชาชนติดต่อเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 26,281 เรื่อง โดยติดต่อผ่านระบบตรวจสอบสิทธิยังเป็นจำนวนมากสุด คือร้อยละ 54.4  และเรื่องสอบถามคิดเป็น ร้อยละ 45.6

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า จากปัญหาเรื่องร้องเรียนที่พบจะทำบันทึกถึงสำนักงานเพื่อติดตามไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริษัทไปรษณีย์ไทย เพราะยังมีกรณีประชาชนร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนจากผู้นำการปกครองในพื้นที่ โดยที่ไปรษณีย์ยังส่งมาไม่ถึง เพื่อให้ช่วยติดตามตรวจสอบแก้ไข นอกจากนี้เรื่องโครงข่ายสัญญาณดิจิตอลทีวีที่ประชาชนเริ่มสอบถามเข้ามามากขึ้น โดยจะนำผลการสอบถามและร้องเรียนที่ได้แจ้งไปยังคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันคิดวิธีการและข้อมูลการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเรื่องโครงข่ายว่า จังหวัดไหนสามารถรับชมได้มากน้อยแค่ไหน รวมทั้งควรใช้เสาอากาศชนิดไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ห่างจากสถานีส่งสัญญาณในแต่ละพื้นที่

“ดูเหมือนว่าภาพรวมเรื่องร้องเรียนที่ Call Center จะลดน้อยลง แต่ยังมีปัญหาอื่นจะต้องนำมาวิเคราะห์หารือในที่ประชุม บอร์ดกสทช. ต่อไป เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ฟรีที่หมายเลข 1200” นางสาวสุภิญญา กล่าว

ส่วนในวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 54/2557 มีวาระการประชุมน่าสนใจ ได้แก่ บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ทรูวิชั่น เคเบิ้ล จำกัด(มหาชน) ขออนุญาตหยุดพักการให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงช่องรายการให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการ วันที่ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 02.00 – 05.00 น. …