คูปองดิจิตอลทีวีรอบ 3 ใน4จังหวัด 41อำเภอ หมด31ส.ค.นี้ #กสทช

วันที่ 24 ธันวาคม 2557  สำนักงาน กสทช. ได้แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อตที่ 3 จำนวน 623,401 ฉบับ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ 41 อำเภอ ที่มีสัญญาณครอบคลุมตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สระแก้ว  ร้อยเอ็ด เชียงราย และนครสวรรค์ สำหรับ 41 อำเภอที่จะแจกในล็อตที่ 3 นี้ ได้แก่

1. จ.สระแก้ว 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสระแก้ว อ.วังน้ำเย็น อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ อ.เขาฉกรรจ์ และอ.วังสมบูรณ์

2. จ.ร้อยเอ็ด 16 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อ.ปทุมรัตต์ อ.จตุรพักตรพิมาน  อ.ธวัชบุรี อ.โพนทอง

อ.โพธิ์ชัย อ.เสลภูมิ อ.สุวรรณภูมิ อ.เมืองสรวง อ.อาจสามารถ อ.เมยวดี อ.ศรีสมเด็จ  อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ และอ.ทุ่งเขาหลวง

3. จ.เชียงราย 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย อ.ป่าแดด  อ.แม่สาย อ.ขุนตาล อ.แม่ลาว อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.ดอยหลวง

4.จ.นครสวรรค์ 11 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครสวรรค์ อ.โกรกพระ อ.ชุมแสง อ.หนองบัว อ.บรรพตพิสัย อ.เก้าเสี้ยว อ.ตาคลี อ.ท่าตะโก อ.พยุหะคีรี อ.ลาดยาว และอ.ตากฟ้า

กรณีที่ยังไม่ได้รับคูปองดิจิตอลทีวี ให้รีบติดต่อขอรับคูปอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ดูแลพื้นที่ที่บ้านของท่านตั้งอยู่ กรณีที่ติดต่อไปยังไปรษณีย์แล้วปรากฏไม่ว่ามีชื่อว่าได้รับคูปอง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับคูปอง ขอให้รีบแจ้งมายัง Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200