เปิดความเห็น : แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จำกัด, โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ ประจำปี 2558 โดยเบิกจ่ายจากงบประจำและงบโครงการ(ลงทุน) ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์, สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองทัพบก, สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า, สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 ก.พ. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นต่างและข้อสังเกตในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.9 การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 4 ราย 9 ช่องรายการ

วาระ 4.10 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า และสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระ 4.11 การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม จำนวน 20 ราย 32 ช่องรายการ

วาระ 4.13 แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จำกัด

วาระ 4.22 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ ประจำปี 2558 โดยเบิกจ่ายจากงบประจำและงบโครงการ(ลงทุน) ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Download (Comment-NBC-7-58.pdf,PDF, Unknown)