สรุปงาน By @supinya

10 พ.ค. 58

Still not fully switched off from my vacay mode this weekend but gotta prep for Broadcast Panel’s meeting tmr as usual; many (controversial) agenda to discuss such as another case of a politically legal- sanction to satellite TVs which on-aired a political talk shows, also a decision by the Panel if to postpone a payment of spectrum fee of digital tv’s licenses for 1 more year with or without condition, for example, an amount of interest fee or having a condition for media consumers. More to tell.

สุดสัปดาห์นี้ยังคงอ้อยอิ่งกับโหมดลาพักร้อนที่จบลงตั้งแต่กลับจากประเทศญี่ปุ่น

โหมดทำงานค่อยๆติดเครื่องใหม่ ด้วยการเตรียมประชุมบอร์ด กสท. เช้าวันจันทร์นี้ วาระสำคัญร้อนๆแยะเลย อาทิ สนง. และ อนุ กรรมการด้านเนื้อหาฯ เสนอบทลงโทษช่องฟ้าวันใหม่ (อดีต Bluesky) ในรูปแบบเดียวกับช่อง PeaceTV ก่อนหน้านี้มาอีกแล้ว ส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับบลงโทษลักษณะนี้เช่นกัน แต่ก็ต้องรอลุ้นผลการลงมติของ กสท.พรุ่งนี้ว่าจะออกมาเช่นไร

……

ยังมีวาระเรื่องการเลื่อนจ่ายเงินประมูลงวดสองออกไป 1 ปี ที่ผ่านการรับฟังความเห็นสาธารณะมาแล้ว และ สนง.เสนอแผนความถี่วิทยุ AM FM และวิทยุดิจิตอล

อ่านสรุปย่อจับตาวาระได้ที่นี่เช่นเดิมค่ะ

www.supinya.com

กสทช.สุภิญญาฯ หวั่นฟ้าวันใหม่ถูกเพิกถอนซ้ำรอย PEACE TV

กสทช.สุภิญญาฯ ชวนจับตาวาระสำคัญในการประชุม กสท. จันทร์นี้สำนักงาน กสทช. ชงเรื่องร้องเรียนรายการโทรทัศน์ทางช่องรายการฟ้าวันใหม่นำเสนอเนื้อหารายการไม่เหมาะสม ให้บอร์ดพิจารณาหวั่นเจอโทษทางปกครองที่ กสท. วางมาตรฐานไว้เหมือนช่องรายการ PEACE TV และผลการรับฟังความเห็นการเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ทั้ง 24 ช่อง

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ หนึ่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม นี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 15/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่ กรณีการออกอากาศรายการโทรทัศน์ ‘ถอนพิษ’ ของบริษัทบลูสกาย แชนแนล จำกัด (ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่) มีเนื้อหาไม่เหมาะสม โดยสำนักงานฯ ส่งวาระนี้ให้เข้ามาพิจารณาหลังจากที่ กสท. มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตช่องรายการ PEACE TV ไปแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา

“เรื่องนี้ ดิฉันยังคงยืนยันความเห็นเหมือนกับการพิจารณาช่องรายการ PEACE TV ที่เป็นเสียงข้างน้อย ว่า กสท. และ สำนักงานฯ ควรมีแนวปฏิบัติหรือขอบเขตที่ชัดเจนในเรื่องรูปแบบหรือลักษณะการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างความแตกแยก ยั่วยุปลุกปั่น เพื่อให้กรรมการมีหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจกับผู้รับใบอนุญาตทุกรายอย่างเท่าเทียมและถ้วนหน้า รวมทั้งการพิจารณาโทษทางปกครองควรเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น ลงโทษปรับทางปกครอง ตั้งแต่ 5 หมื่น ถึง ห้าแสนบาทตาม พรบ.ประกอบกิจการฯ มาตรา 37 ซึ่งเป็นกติกาของ กสทช. เอง ก่อนจะไปใช้บันทึกข้อตกลงที่อิงมาจาก ประกาศ คสช. เพื่อไม่ให้ถูกมองว่า กสทช. ถูกแทรกแซงทางการเมืองจากผู้มีอำนาจในปัจจุบัน หรือหากเห็นว่าเนื้อหาที่ออกอากาศขัดต่อกฎหมาย ควรพิจารณาระงับการออกอากาศเฉพาะรายการนั้นแทนด่อนการเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสถานี คือลงโทษ จากเบาไปหาหนัก ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น เพราะการที่อนุฯเสียงข้างมากดสนอให้ พักใช้ใบอนุญาต 7 วัน เพื่อนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตเลยนั้น อาจเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุได้ ดังนั้นต้องจับตาวาระนี้อย่างใกล้ชิดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ว่าบอร์ด กสท. ทั้งหมด จะลงมติออกมาอย่างไร ” นางสาวสุภิญญากล่าว
นอกจากนี้ยังมีวาระกรณีการออกอากาศรายการ”คนรู้จริง’ ทางช่องรายการ 24TV มาให้พิจารณาเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

ส่วนวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผลการรับฟังความคิดเห็นการเลื่อนเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมาให้ กสท.พิจารณา ซึ่งมีผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และนักวิชาการเข้าร่วมเวที โดยพิจารณา ใน 2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1.เลื่อนการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป 1 ปี เพียงงวดเดียวหรือเลื่อนทุกงวดออกไป 1 ปี และ 2 . ต้องมีมาตรการในการชดเชยประโยชน์สาธารวณะ หรือประโยชน์ของรัฐ คือ ผู้ประกอบการต้องต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 หรืออัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรืออัตราดอกเบี้ยอื่นที่เหมาะสม และต้องมีมาตรการชดเชยประโยชน์ให้กับผู้บริโภคด้วย

“โดยส่วนตัวให้ความสำคัญมากกับ ‘เงื่อนไข’ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ช่องรายการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รับใบอนุญาต โดยเฉพาะช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะต้องผลิตเนื้อหารายการที่ตรงตามใบอนุญาตที่ประมูลมา เนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองวางใจที่ให้ลูกหลานรับชมโทรทัศน์ช่องรายการดังกล่าวได้โดยไม่มีเนื้อหาที่เป็นพิษเป็นภัย ส่วนช่องรายการข่าวสารและสาระ ต้องเสนอข่าวสาระที่เป็นจริง รอบด้าน ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ทุกช่องต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีเนื้อหาโฆษณาหรือรายการที่ชวนเชื่อเกินจริง หลอกลวง หรือเอาเปรียบผู้บริโภค และดิฉันเห็นว่าผู้ประกhอบการทีวีดิจิตอลต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อกำกับดูแลกันเองให้มีมาตรฐานจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ สิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคพึงจะได้รับเมื่อผู้ประกอบการเลื่อนเวลาจ่ายเงินค่าประมูลออกไป ก็จะมีเม็ดเงินที่จะทุ่มให้กับการทำเนื้อหาสาระที่ดีตอบแทนให้กับผู้บริโภคสื่อได้โดยตรง” นางสาวสุภิญญา กล่าว

อีกวาระที่น่าจับตา คือ สนง. แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระดับเอฟ.เอ็ม ระบบเอ.เอ็ม และระบบดิจิตอล เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการวางโรดแมปการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยุในระบบดิจิตอลต่อไป