จับตากสท.พิจารณาแผนยุติคลื่นทีวีแอนาล็อก สุภิญญาเสนอครม.เป็นวาระแห่งชาติ–เตรียมพร้อมประชาชน

จับตา กสท. พิจารณาแผนยุติคลื่นทีวีแอนาล็อก
สุภิญญา เตรียมเสนอครม.เป็นวาระแห่งชาติ – เตรียมพร้อมประชาชน

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. นี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 19/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาแผนยุติรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ASO Plan) ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) กองทัพบก สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์ (ช่อง 9) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ThaiPBS) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามการกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้บทเฉพาะกาลแห่งพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 74 โดยกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 83 วรรคสาม แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับคณะกรรมการ กรณีไทยพีบีเอส เห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา 88 และกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 83  วรรคสาม พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯภายในระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการและใช้คลื่นความถี่ที่เหลืออยู่

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า แผนการยุติแอนาล็อกควรมีแผนเตรียมความพร้อมกับประชาชนด้วย หากแผนนี้ผ่านการพิจารณาแล้ว ดิฉันเสนอให้นำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นวาระแห่งชาติ ต่อไปนี้อีก 3 ปี เพื่อมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐส่วนต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องช่วยทำงานกับ กสทช.ในการเตรียมความพร้อมประชาชน

“การจะยุติทีวีแอนาล็อกได้จะต้องมั่นใจว่าทุกครัวเรือนทุกจุดในประเทศเข้าถึงทีวีในระบบดิจิตอลได้แล้ว จึงต้องมีการสำรวจสถิติครัวเรืออย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบตัวเลขจริงๆ จากนั้นต้องสำรวจในพื้นที่ในชุมชนว่ารับชมดิจิตอลทีวีได้กี่ครัวเรือน เป้าหมายคือ 95% ของครัวเรือน ที่สามารถเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอลได้แล้ว” สุภิญญา กล่าว

ส่วนการขยายโครงข่ายดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน มีวาระการพิจารณาได้แก่ การขออุทธรณ์คำสั่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถเริ่มขยายโครงข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด และวาระการติดตั้งโครงข่ายดิจิตอลทีวีที่ล่าช้ากว่าแผน ของ บ. อสมท. ที่ไม่สามารถติดตั้งให้แล้วเสร็จทันในวันที่ 1 มิ.ย. 58 ทั้งนี้เกิดความล่าช้าจากความพร้อมในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของ บมจ. อสมท. และไทยพีบีเอส ซึ่งผลกระทบต่อการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ทุกราย ในที่ประชุมจะมีการพิจารณาโทษทางปกครองต่อไป

วาระสำคัญอื่นๆ น่าจับตาได้แก่ ช่องพีชทีวี(Peace TV) ร้องขอความเป็นธรรม และอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  วาระรายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี 24 ทีวี (ยี่สิบสี่ทีวี) รวมถึงวาระข้อร้องเรียนของโครงข่ายทีวีดาวเทียมเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมขายกล่องรับสัญญาณเคเบิล ดาวเทียม และกรณีการเก็บค่าสมาชิกโดยไม่มีใบอนุญาต วาระความเห็นจากผู้ประกอบการกรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่นๆ และการพิจารณาร่างประกาศ เรื่องแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง และรายงานการประเมินผลกระทบแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง(RIA) วิทยุดิจิตอล เป็นต้น ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…