ดาวน์โหลดPWP Net Neutrality – Net Equality ‪#‎THAILANDIGF‬ ‪#‎NETGOV‬ ‪#‎TIGF‬

ในงาน”เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Governance Forum)” ครั้งแรกของประเทศไทย หวังให้เป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนข้อถกเถียงสำคัญด้านอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งผลักดันกลไก การอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทยให้เกิดขึ้นจริง นางสาวสุภิญยา กลางณรงค์ ได้ร่วมพูดคุย หัวข้อ ความ(จำเป็น)ที่ต้อง“เป็นกลาง” ในยุคผู้บริโภคออนไลน์ ร่วมกับวิทยากร ดังนี้

- คุณอนันต์ รัชตมุทธา
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

- คุณธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

- คุณวสุ คุณวาสี
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด

- คุณสุภิญญา กลางณรงค์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

- คุณยรรยง เต็งอำนวย
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

- คุณพิชิต แก้วมาคูณ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน

- คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ผู้ดำเนินรายการ)

‪#‎THAILANDIGF‬ ‪#‎NETGOV‬ ‪#‎TIGF‬

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่

Download (Net-Equality-23-07-2015.pdf,PDF, Unknown)