Featured, เรื่องในกระแส

สรุปภารกิจงาน วันที่ 3 และ 4 พ.ย.58

สรุปภารกิจเมื่อวานนี้ (3 พ.ย.58) และวันนี้ (4 พ.ย.58) ดังนี้ค่ะ

เมื่อวานอยู่ สำนักงาน ทำงานเอกสาร รวมทั้งการทำบันทึกเรื่องวิทยุ 1 ปณ. ถึงประธาน กสทช. ประธาน กสท. เลขาธิการ กสทช. และสำเนา ผอ.สำนักใบอนุญาตฯ ในบันทึกเสนอให้ประธานมอบให้ สำนักงานเสนอรายละเอียดของสัญญา ผังรายการและอื่นๆให้ กสท.พิจารณาตามกรอบกฎหมาย และเสนอ กสทช. กำหนดเวลาการคืนคลื่น 1 ปณ.

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บอร์ด กสท./กสทช. ถูกมองว่าจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรื่องคลื่นตามกรอบกฎหมาย ป้องกันการถูกฟ้องร้องเพิ่มเติม

ล่าสุดตามข่าวเครือข่ายวิทยุศาสนา (มูลนิธิสียงธรรม) ฟ้องบอร์ด กสทช./กสท./สำนักงาน เรื่องที่ไม่กำกับดูแลผู้ประกอบการรายเดิมที่ถือครองคลื่นวิทยุของรัฐด้วย กรอบเวลาในการคืนคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานรัฐที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้คลื่น=5ปีจากวันที่แผนแม่บทฯประกาศใช้ เหลืออีก18เดือน แผนแม่บทคืนคลื่นความถี่ของหน่วยงานรัฐที่ไม่มีความจำเป็นแล้วคือสูตร 5-10-15 ปี (วิทยุ-โทรทัศน์-โทรคมนาคม) นับจากวันที่แผนแม่บทประกาศ (เม.ย.55)

อีกราว 18 เดือน แต่ยังไม่มีการเสนอบอร์ด กสท. ในการกำหนดเวลาการคืนคลื่นความถี่ของหน่วยงานรัฐเดิม เคยสอบถาม สำนักงานแจ้งว่าจะเสนอปีหน้า ใน ‪#‎คหสต. สำนักงานและบอร์ด กสท.ควรพิจารณาเริ่มต้นที่คลื่นวิทยุ 1ปณ. ของ สำนักงาน กสทช.เพื่อเป็นแบบอย่างในการพิจารณาคลื่นวิทยุของหน่วยงานรัฐอื่นๆ ถ้ากรณีคลื่นวิทยุ 1 ปณ. เอง ใน กสทช. ยังพิจารณายากเย็น แล้วคลื่นของหน่วยงานรัฐอื่นๆล่ะ จะยากยิ่งกว่าแค่ไหน กำลังลองจินตนาการดู

ในฐานะ กสทช. ดิฉันมีจุดยืนในการนำคลื่นทั้งวิทยุ 1ปณ.(ของ สำนักงานกสทช.) และคลื่นโทรคมนาคม 900 MHz(ของTOT) ที่สัญญาฯเดิมสิ้นสุดลงแล้ว มาจัดสรรใหม่ตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่หลักของ กสทช. ตามรัฐธรรมนูญ คือนำคลื่นความถี่ที่ว่างอยู่ (ทั้งแบบไม่เคยมีสัญญาหรือสัญญาเดิมสิ้นสุดลง) มาจัดสรรใหม่ตามกฎหมาย

การจัดสรรคลื่นใหม่ตามกฎหมาย เป็นอำนาจของบอร์ด กสทช. โดยต้องรับฟังความเห็นสาธารณะและประกาศแนวทางการจัดสรรให้ทราบโดยทั่วกันในราชกิจจานุเบกษา

บอร์ด กสทช. ชุดนี้จะครบวาระ ต้น ต.ค. 60 แต่แผนแม่บทการคืนคลื่นวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานรัฐ ครบ 5 ปี ใน เม.ย. 60 (คือต้องคืนคลื่นก่อนหมดวาระ) จากข่าวที่อ่าน เหตุผลในการฟ้อง กสทช. ของกลุ่มวิทยุเสียงธรรม มีน้ำหนักไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะถ้า กสทช. ยังไม่มีแนวทางการคืนคลื่นวิทยุรัฐให้ชัดเจน

ดิฉันก็ถูกกลุ่มวิทยุเสียงธรรมฟ้องด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำหน้าที่เสนอให้กรรมการและ สำนักงาน กสทช.เร่งเรื่องกำกับคลื่นวิทยุรัฐ

(ตามข่าวนี้)
มูลนิธิเสียงธรรมฯ แจ้งจับ กสทช.ยกชุด ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ผิด พ.ร.บ.คลื่นความถี่ https://t.co/fxcJnvqlib …

…..

4 พ.ย. 58

ช่วงเช้ามี focus group ที่ TDRI เรื่องงานวิจัยที่ TDRI ทำร่วมกับ กสทช. เรื่องแนวทางการปฏิรูปสื่อในยุคหลอมรวม รายละเอียดงานวิจัยของ TDRI กับ กสทช. เรื่องการปฏิรูปสื่อ เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์สำหรับ 6 ปีข้างหน้า ค่อยเล่าค่ะ เขาเพิ่งเริ่มทำ ยังไม่เสร็จ

ยังมี focus group อีกหลายประเด็นย่อย ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมได้ทุกครั้งไหม แต่ก็รอผลสรุปโครงการวิจัย TDRI ชิ้นนี้ที่ต้องส่งให้ กสทช.

…..

ช่วงบ่ายวันที่ 4 พ.ย. 58 มีงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี อีก 3 ปีจะเสร็จ ชุดนี้คงไม่ทันใช้ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่วันนี้ เริ่มด้วยพิธีบวงสรวงทวยเทพและบูชาฤกษ์ ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบแท่นศิลาฤกษ์

เวลา 17.30น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สถานที่ก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน กสทช.แห่งใหม่ น่าจะอีกราว 3 ปี (ตามแผนเดียวกับการยุติทีวีแอนะล็อก)

สำนักงานกสทช มีแผนการย้ายจากแถวพหลโยธิน กรุงเทพชั้นใน ไปอยู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ จ.นนทบุรีบอร์ด กสทช. มีมติให้สร้างอาคาร สำนักงานรวม และถือว่า เริ่มนับหนึ่งโดยการวางศิลาฤกษ์วันนี้ คาดว่าอีก 3 ปีคงเสร็จ กสทช.ชุดปัจจุบันนี้  สำนักงาน 2 ด้าน (กสท. และ กทค.) แยก อาคารสำนักงานกันอยู่  อีก 3 ปี เมื่ออาคารใหม่นี้เสร็จ คงพอดีชุดใหม่ได้ใช้ในยุคหลอมรวมองค์กร วันนี้ ส่วนตัวได้ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ด้วย อีก 3 – 4 ปีข้างหน้า ถ้าได้กลับไปเยี่ยมอาคารใหม่นี้ในฐานะ visitor คงคิดถึงอดีต

เราเป็นส่วนหนึ่งของทั้งอดีตและอนาคต แต่ปัจจุบันคือเวลาที่มีความหมายที่สุด ดังนั้น จงใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จบการทวิตคืนนี้ค่ะ พรุ่งนี้ต้องเดินทางออก ตจว.ไปงานเรื่องเตรียมพร้อม ยุติทีวีแอนะล็อก มีคำถามมาให้ทุกท่านร่วมตอบในกิจกรรม ‪#‎DTV4ALLด้วย…


About admin

No information is provided by the author.