อนุผู้บริโภคเสนอ กสท. ถก GMM B ขยายเวลาเลิก Z Pay TV ทำแผนเยียวยาผู้บริโภค

อนุผู้บริโภคเสนอ กสท. ถก GMM B ขยายเวลาเลิก Z Pay TV ทำแผนเยียวยาผู้บริโภค

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 4/59 วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อกรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z Pay TV ทางกล่องรับสัญญาณ GMMZ ซึ่งผู้ใช้บริการไม่สามารถรับชมรายการช่อง Z Pay TV ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 59 และไม่สามารถเติมช่องรายการได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. เมื่อวันอังคารที่ 26 ม.ค. อนุฯได้เชิญทั้งสองบริษัทมาชี้แจงเพิ่มเติมพบว่า บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการที่จะประสงค์จะได้รับการชดเชยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.แพ็คเกจต่ำสุด(Gold) ค่าสมาชิก299 บาท จะได้รับการชดเชยช่องรายการที่เป็น Pay TV ประมาณ 40 ช่องรายการเป็นเวลา 4 เดือนโดยไม่ต้องชำระค่าบริการเพิ่ม 2.แพ็คเกจที่สูงขึ้นไปก็จะได้รับการชดเชยในลักษณะเดียวกันด้วยแพ็คเกจที่สูงสุดของบริษัท แต่จะมีระยะเวลารับชมได้ต่างกันไปตามสิทธิ์ที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว และ 3.แพ็คเกจที่สามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลได้จะรับชมได้ในลักษณะเดียวกันโดยมีระยะเวลานาน 12 เดือนและไม่ต้องชำระค่าบริการเพิ่ม ซึ่งหากไม่พอใจ บ.ยินดีชดเชยคืนเงินได้ ทั้งนี้ บ.จะเริ่มส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมตามที่ลูกค้าที่แจ้งความประสงค์รับการเยียวยา ทั้งทาง Call Center 1619 และ 1629  และ เวบไซต์ http://welcomecth.co.th ให้ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.  แต่ทั้งนี้การชดเชยจะไม่รวมถึงลูกค้าแบบเติมเงิน(Pre-paid) และผู้ที่ใช้จานดาวเทียมระบบ C-band จะไม่สามารถรับชมช่องรายการแพ็คเกจใหม่ได้ สำหรับแพ็คเกจในอนาคตของ CTH จะให้บริการบนกล่อง GMMz ได้หรือไม่ ยังไม่มีข้อยุติเป็นเรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจต่อไป

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า เพื่อให้เกิดคุ้มครองผู้บริโภคในระหว่างที่ทุกฝ่ายได้พยายามร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา อนุฯได้เสนอมอบหมายให้สำนักงานทำหนังสือให้ทั้งสองบริษัทร่วมกันพิจารณาขยายระยะเวลาการหยุดให้บริการออกไปก่อนอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ทั้งสองบริษัทมีเวลาในการกำหนดมาตรการเยียวยาผู้บริโภคให้ชัดเจน รอบคอบ รัดกุม และครอบคลุมผู้ที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งมีเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและมีการสื่อสาร ชี้แจงให้ผู้บริโภคได้รับทราบ ทำความเข้าใจ และตัดสินใจต่อกรณีดังกล่าวด้วยข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้าน รวมทั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป

“ดิฉันอยากให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงผู้บริโภคให้มาก โดยเฉพาะการไปกระทบสิทธิ์ที่เขาเคยมีมาก่อน ถ้าเวลา 30 วันที่เอกชนระบุมาเองนั้นยังไม่พร้อมพอจะแก้ไขปัญหาสมาชิก เช่น ระบบคอลเซ็นเตอร์ การส่งกล่องชดเชย และบริการอื่นๆ ดังนั้น ทางเอกชนก็ควรขยายเวลาออกให้บริการ Z Pay TV ออกไปก่อน เพราะถ้าเยียวยาผู้บริโภคไม่ทันหรือไม่เป็นธรรมพอในเวลาจำกัด อาจนำไปสู่การฟ้องร้องเรียนตามมามากมาย สำหรับผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนตรงมาได้ที่สำนักงาน กสทช. โทรฟรี 1200 ร้องเรียน 1 ครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง ช่วยกันปกป้องสิทธิ์ของตนเอง” สุภิญญา กล่าว

วาระอื่นน่าจับตา ได้แก่ สำนักงาน กสทช. เสนอเรื่องการยกเว้นการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด วาระการกำหนดแนวทางการบังคับทางปกครองกับบริษัทไทยทีวี จำกัด ภายหลังมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตกรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกี่ยวกับประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง MVTV Family และช่องไทยทีวี โดยเสนอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. เป็นต้นไป วาระการกำหนดแนวทางการดำเนินคดีปกครองที่ผู้ประกอบการฟ้องร้องขอให้ กสทช. เพิกถอนประกาศ เรื่องการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ และ หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป(Must Carry)  และวาระอื่นๆ ซึ่งสามารถติดตามผลการประชุมในวันจันทร์นี้…