สื่อวิทยุ แชมป์โฆษณาผิดกฎหมาย

สื่อวิทยุ แชมป์โฆษณาผิดกฎหมาย

จากการดำเนินงานเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายของเครือข่ายผู้บริโภค ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทั้งสิ้น 260 รายการ (206 ผลิตภัณฑ์) จากสื่อจำนวน 47 ช่องทาง จากสื่อที่เฝ้าระวังทั้งสิ้น 64 สื่อ

ขอบคุณที่มาข้อมูล waymagazine