เปิดความเห็น : แนวทางการแจกคูปองสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมดิจิตอลทีวี, แนวทางการพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล, การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ 1386 kHz, ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

 

วาระ 3.5 แนวทางการแจกคูปองเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระ 4.5 พิจารณาแนวทางการพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นนิติบุคคล

วาระ 4.6 การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ 1386 kHz

วาระ 4.10 ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ

Download (Comment-NBC-4-59.pdf,PDF, Unknown)