เปิดความเห็นเพิ่มเติม : หลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 (895 – 905 MHz/ 940 – 950 MHz)

ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ 3/59 วันอังคารที่ 5 เม.ย. 59 ได้มีการพิจารณาวาระ 5.1 เรื่องร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่ 895 – 905 MHz/ 940 – 950 MHz  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยข้อสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

Download (Report-NBTC-extra-3-59-fw.pdf,PDF, Unknown)