จริงๆข้อเสนอAISใช้ม.44จะมาปลดล็อกปัญหานี้ แต่ที่เห็นต่างนอกจากจุดยืนการเมืองแล้วคิดว่ามันจะก่อปัญหาอื่นตามมาไม่จบ

5 เม.ย. 59

“เห็นด้วยตั้งราคาประมูลคลื่น 900 เท่าราคา JAS และ ห้าม True ประมูลคลื่นเพิ่ม แต่เห็นต่าง AIS ขอใช้มาตรา 44 ซื้อคลื่นต่อในราคา JAS” ‪#‎คหสต.

A summary from NBTC Panel’s meeting today. I am in a majority 5:3 this time; a starting price on the 2nd round for spectrum auction of 900MHz is what ‪#‎JAS did, but Panel does not allow‪#‎True to bid for the rest of 900 to prevent a monopoly. Regarding AIS proposal which is requesting NCPO to exercise Article 44 to give spectrum 900 MHz (without next auction), and AIS is okay to pay upto #JAS price, NBTC does not consider its proposal today but Office will pass the request to NCPO to consider. I DO NOT agree on this choice. More to tell.

มติ กสทช. เรื่อง คลื่น 900MHz วันนี้ สรุปว่าดิฉันได้อยู่ฝ่ายเสียงข้างมากทั้ง 2 ประเด็นสำคัญเลย คือ ราคาตั้งต้นที่ #JAS และห้าม True ประมูลคลื่น 900 ราคาตั้งต้นควรอยู่ที่ราคา #JAS หรือต่ำกว่า? ดิฉันอยู่ฝั่งเสียงข้างมากกำหนดที่ราคา #JAS เคาะไว้ก่อน เพื่อความเป็นธรรมกับTrue แต่ห้าม Trueประมูลคลื่น 900 ซ้ำอีก

ถ้าจะให้ True เข้าประมูลคลื่น 900 ได้อีก ก็ต้องลดราคาตั้งต้น เหมือนเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ ไม่ใช่ประมูลต่อยอดแบบนี้ (จึงจะไม่ใช้ราคา #JAS) เพราะกติกาประมูลนี้แต่แรก ก็ไม่ให้ประมูลได้ 2 สลอตอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นตรรกะว่า ทำไมไม่ควรให้ True ได้ประมูลซ้ำคลื่น 900 MHz อีก

วันนี้ บอร์ดใหญ่ กสทช. โดยบอร์ดฝั่ง กสท. ทั้ง 4 เสียง รวมตัวเรา + หมอประวิทย์ จึงโหวตคว่ำมติ กทค.ก่อนหน้าที่บอกให้ True เข้าประมูลคลื่น 900 ได้อีก ถือเป็นน้อยครั้งมากที่บอร์ดใหญ่ (เสียงจากฝั่ง กสท. ) โหวตคว่ำมติของบอร์ด กทค. (ข้างมาก) จึงทำให้ True ไม่อาจเข้าประมูลอีกในราคา #JAS #900

มติ 5 : 3 ที่โหวตคว่ำมติ กทค. ไม่ให้ True ประมูลคลื่น 900 สลอตที่เหลืออยู่ คือ 4 เสียงจากบอร์ด กสท. และ 1 กทค.ประวิทย์ (ลาประชุม 2 ท่าน) บอร์ดใหญ่ กสทช.ลาประชุม2ท่าน (จาก กทค. และ กสท.ฝั่งละคน) องค์ประชุม 8 คน (กสท. 4/ กทค.3/ ประธาน1) มติออกมา 5 : 3

ดิฉันทวิต #คหสต. เรื่องไม่เห็นด้วยการให้ True เข้าประมูลคลื่น 900 ได้อีก ตั้งแต่เมื่อคืน พอวันนี้กลายเป็น 5 เสียงข้างมาก ก็ surprised พอควรเลย ส่วนราคาตั้งต้น มติ 5 : 3 เช่นกัน ดิฉันก็อยู่ฝั่งข้างมาก ให้ยืนพื้นที่ราคา #JAS ก่อน แต่ให้นำประเด็นนี้ไปรับฟังความเห็นสาธารณะเพิ่มเติม มติ 2 เรื่องหลักคือ 5 : 3 เหมือนกัน แต่คนลงมติไม่เหมือนกันเสียทีเดียว (เรื่องราคาตั้งต้นที่ #JAS คือ 5 เสียงมาจาก 2 กทค. 2 กสท. และ ประธาน)

ส่วนเรื่อง AIS จะขอใช้คลื่น 900 MHz จ่าย ในราคา #JAS (โดยใช้มาตรา44) วันนี้บอร์ดใหญ่ กสทช. ไม่ได้พิจารณา เพราะไม่ใช่อำนาจ กสทช. ย้ำว่าวันนี้ สนง.ไม่ได้เสนอวาระที่ AIS จะขอใช้คลื่น 900 โดยยอมจ่ายในราคา JAS เลย (ใช้มาตรา 44) ใน บอร์ด กสทช. บอร์ดจึงยังถือว่าไม่รับทราบ ถ้า AIS จะเสนอให้ใช้มาตรา 44 เรื่องคลื่น ‪#‎900MHz ความรับผิดชอบก็จะไปอยู่ที่คนใช้มาตรา 44 แทน กสทช. ซึ่ง #คหสต. ไม่เคยเห็นด้วยอยู่แล้ว

ลองเดาเหตุผลว่าทำไม AIS อาจจะต้องการใช้มาตรา44 เพื่อใช้คลื่นเลยโดยไม่ต้องประมูล (แต่ยอมจ่ายราคา #JAS) คืออาจให้ทันก่อนวันซิมดับ #คหสต. มติบอร์ดใหญ่ กสทช.วันนี้คือผ่านร่างประกาศประมูลคลื่น 900 รอบ 2 ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ประเด็นสำคัญ

1.ราคาตั้งต้นที่ #JAS
2.ห้ามTrueประมูล

วันซิมดับคลื่น 900 ของ AIS ตามคำสั่งศาลคือสงกรานต์ปีนี้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม คงต้องลุ้นว่าจะมี Songkran surprise! ไหม ถ้าใช้อำนาจพิเศษให้AISใช้คลื่น #900 ได้โดยไม่ต้องประมูล (ยอมจ่ายราคา #JAS) คำถามต่อมา แล้ว Dtac ล่ะจะว่าอย่างไร ‪#‎โจทย์ตามมาก็คงเยอะ สรุปอีกครั้ง! วันนี้ดิฉันเห็นด้วยกับมติ กสทช. เรื่องตั้งราคาประมูลที่ #JAS และห้าม True ประมูลคลื่น 900 ซ้ำ แต่เห็นต่างกรณี AIS จะใช้ ม. 44 แต่ร่างกติกาประมูลวันนี้ยังไม่ใช่สุดท้าย ต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อน อาจมีพลิกอีกก็ได้ในการลงมติสุดท้าย บอร์ด กสทช.นัดประชุม 28 เม.ย.

ประเด็นราคาตั้งต้น ดิฉันยังรับฟัง ถ้ามีเหตุผลตัวเลขอื่นใดที่อธิบายตรรกะได้ ไม่ขัด กม. เป็นธรรมทุกฝ่าย รอผลการรับฟังความเห็นสาธารณะก่อน #900 ไม่ว่ากรณี #JAS จะมีทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่ถ้าลดราคาคลื่นจะไม่เป็นธรรมกับทรูแต่ถ้าให้ทรูประมูลได้คลื่น900 ทั้งหมด จะเป็นราคา *monopoly* ที่กระทบตลาด กฎเดิม กสทช.ก็ไม่ให้ประมูลคลื่น900ได้ทั้งหมดอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการผูกขาด ดังนั้นผู้ชนะได้คลื่นครึ่งหนึ่งไปครองแล้ว ก็ไม่สามารถถือครองอีก

อาจคิดว่า ราคาขนาดนี้ คนชนะแล้วคงไม่คิดประมูลเพิ่ม แต่ถ้ามันเป็นราคาของการ ‘monopoly’ คือตัดหนทางเติบโตของคู่แข่งสำคัญ ก็คุ้มทางเศรษฐศาสตร์ ในยุคสัมปทาน การได้สิทธิ์ของAISรายเดียวก่อนรายที่ 2-3 ทิ้งช่วงนับทศวรรษ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันในตลาดยาวนาน ผลคือกระทบผู้บริโภคใช้ของแพง

ในยุคแข่งขันปัจจุบัน เครือ True ก็ถือครองคลื่นทั้ง900/ 1800/2100บางส่วนไปแล้วในเวลานี้ ดังนั้นคลื่นอีกส่วนจึงถูกออกแบบมาให้กระจายการถือครอง ในอนาคตถ้า 3รายใหญ่กระจายกันถือครองคลื่นกันไปมากแล้ว กสทช. อาจเปิดประมูลคลื่นบางส่วนให้เฉพาะรายใหม่ในราคาที่ต่ำก็ได้ ถ้าจะทำ ดังนั้นหัวใจสำคัญคือแผนการจัดสรรคลื่น(spectrum roadmap) ถ้าจะดันให้รายใหม่/รายเล็กเกิดจริงๆ ก็ต้องห้ามรายเดิมประมูล ตั้งต้นราคาไม่สูงนัก ปัจจุบันที่ กสทช. ยังไม่ห้ามรายเดิมประมูล ส่วนหนึ่งเพราะทุกรายยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัญญาสัมปทานเดิมมาแข่งขันในระบบใบอนุญาต ความไม่แน่นอนคือความน่ากลัวสุด สมมติวันนี้รายหนึ่งทุ่มทุนกวาดคลื่นไปครองไว้มากสุดในยุค4G แล้วไม่ชัดว่าจะประมูลคลื่นต่อไปเมื่อใด ทิ้งช่วงนานไป คือเสี่ยง เพราะจะทิ้งระยะห่างการถือครองคลื่นในยุค4G ทำให้รายหนึ่งรายใดมีอำนาจเหนือตลาดมากเกินไป มันก็จะซ้ำรอยยุคสัมปทานได้เช่นกัน อีกทั้ง กสทช. ชุดนี้ก็จะหมดวาระและรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะนำไปสู่การแก้ พรบ.กสทช. ความไม่แน่นอนจะตามมามากพอควร ว่าต่อไปจะประมูลคลื่นไหม อย่างไร

ถ้าการจัดสรรคลื่นอื่นๆรอบต่อไปเกิดช้าหรือไม่เกิด รายที่ได้ครอบครองคลื่น 4G มากสุดในตลาด ก็จะเกิดการได้เปรียบจากการผูกขาดด้วย จริงๆข้อเสนอของAISในการใช้มาตรา 44 ก็จะมาปลดล็อกปัญหานี้ แต่ที่ดิฉันยังเห็นต่าง นอกจากจุดยืนการเมืองแล้ว คิดว่ามันจะก่อปัญหาอื่นตามมาไม่จบ

#คหสต. ถ้าให้จบคือ กสทช.ยึดตามกฎกติกาประมูลที่วางมาแต่ต้น จัดประมูลใหม่ให้เป็นธรรมทุกฝ่าย ถ้าปีนี้ไม่มี ก็เตรียมประมูลปีหน้า ทิ้งระยะ 1 ปี การทิ้งระยะ 1 ปีคือเป็นธรรมกับรายที่ทำตามกติกาก่อน แต่ก็ต้องมีหลักประกันว่าต้องประมูลคลื่นที่เหลือไม่ช้าเกินไป ให้มีคู่แข่งในตลาดไม่ทิ้งช่วง ถ้าไม่อยากทิ้งช่วง AIS หรือ แม้แต่ Dtac ก็ต้องเข้าร่วมประมูลรอบสอง ถ้ามีรายเดียว ราคาตั้งต้น (เท่าราคา JAS) ก็อาจเป็นราคาสุดท้ายได้ คิดแบบบ้านๆว่า ถ้าราคาประมาณนี้ True ยังยอมจ่ายได้ คู่แข่งเดิมที่ฐานลูกค้ามากกว่าอย่าง AIS หรือแม้แต่ Dtac ทำไมจะจ่ายไม่ได้ #คหสต.

ราคาของ #JAS ไม่ใช่ราคาลอยเสียทีเดียว เพราะเป็นราคาใกล้เคียงที่ #True ยอมจ่ายมาแล้ว ถ้า True ไม่พร้อมจ่ายด้วย นั่นคือการประมูลล้มจริง #900

กรณี #JAS นั้นเป็นรายใหม่ การบอกว่าจะพร้อมจ่ายที่ 7 – 8 หมื่นล้าน เป็นเรื่องประหลาดใจ ต้องพิสูจน์สอบสวนถึงที่สุด แต่กับรายเดิม True ก็ยอมรับในราคานี้แล้ว ถ้ามันจะมีทฤษฎีสมคบคิดจริงๆไม่ว่าจากฝ่ายใด เพราะเดายาก

#คหสต. มองว่ามติบอร์ดใหญ่ กสทช.วันนี้ ก็อาจทำให้เลิกสมคบคิดสักที แล้วว่าไปตามกติกา

เดินช้าไม่ว่า แต่ขอให้เดินให้ตรงทาง แล้วทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทาง ถ้าเดินหลงทิศ ย้อนกลับไปมา หรือหาอุโมงลัด อาจทำให้วนในป่าไม่จบไม่สิ้น ฝากไว้ว่า ในเชิงสัญลักษณ์ (แม้อาจไม่แคร์) ถ้าใครได้คลื่นมาจากอำนาจพิเศษ ที่มานี้ก็จะติดตัวไปตลอดเวลาของใบอนุญาต ต่างจากบริษัทอื่นๆในยุคนี้นะคะ ….
คืนนี้มาอยู่ที่เมืองกาญจน์แล้ว มา outing กับทีมสำนักคุ้มครองผู้บริโภค ไว้มาเล่าค่ะ
…..