เปิดความเห็น : การพิจารณาคำขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายสำหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก, แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติม ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z Pay TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMMZ, เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียง Love Radio คลื่นความถี่ FM 104.50 MHz ออกอากาศเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม, เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Wake Up News เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 19/2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ 4.4 การพิจารณาคำขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายสำหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

วาระ 4.13 แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติม ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z Pay TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMMZ

วาระ 4.15 เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียง Love Radio คลื่นความถี่ FM 104.50 MHz ออกอากาศเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

วาระ 4.16 เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Wake Up News เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

Download (19-59.pdf,PDF, Unknown)