จากข่าวที่มีเยาวชนซื้อยาลดความอ้วนจากในเน็ต แม้ยังไม่ใช่จากในทีวีแต่ก็ส่งสัญญาณให้ทุกช่องต้องระวังมากขึ้น

June 7, 2016

Summary of today & works tmr mostly abt complaints related to TV commercials (extra time, false & overclaim.) More to sanction.
สรุปงานวันนี้และกำหนดการงานพรุ่งนี้ 7 มิ.ย. 59

วันนี้เช้าไปตรวจสุขภาพประจำปี ต่อด้วยตรวจเฉพาะทาง ช่วงบ่ายมาประชุมอนุผู้บริโภคฯ พิจารณาเรื่องร้องเรียน พรุ่งนี้มีประชุมกับทีวีเรื่องโฆษณา มีเรื่องร้องเรียนดิจิตอลทีวีเรื่องโฆษณาอาหารเสริมที่อาจเกินจริง โดยเฉพาะในช่อง @BrightTV20 ให้สำนักงาน ส่ง อย. @fdathai ตรวจสอบและเชิญช่องมาพบ

จากข่าวที่มีเยาวชนซื้อยาลดความอ้วนจากในเน็ต แม้ยังไม่ใช่จากในทีวีแต่ก็ส่งสัญญาณให้ทุกช่องต้องระวังมากขึ้น แม้ภาพรวมลดลงบ้างแล้วแต่ยังมีอยู่ มอบให้ สำนักงานเชิญช่องที่มีเรื่องร้องเรียนโฆษณามาพูดคุยกัน การลงโทษทางปกครองก็ทำไปตามกระบวนการ แต่จะขอคุยตรงๆกับบางช่องว่าเรื่องนี้สำคัญมาก แม้ยอมเสียค่าปรับทางปกครอง แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมก็สำคัญ อย่าทำให้ฟรีทีวีตกเป็นจำเลยมากกว่านี้ การคุ้มครองเยาวชนก็สำคัญ ไม่ใช่ภาพรวมส่วนใหญ่ของฟรีทีวีที่ปล่อยโฆษณาอาหารเสริมลดความอ้วนเกินจริง แต่บางช่องก็เกินกว่าเหตุจริงๆ อย่าให้ส่วนน้อยทำภาพรวมส่วนใหญ่เสีย ที่ผ่านมา สำนักงานมีการตรวจสอบตาม กฎหมาย แต่กระบวนการทางปกครองระหว่าง กสทช. กับ อย. @fdathai ก็ใช้เวลากว่าจะลงโทษได้ จึงต้องเชิญช่องมาพูดคุยก่อน จะให้ สำนักงานจัดเวทีผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลให้สังคมรับรู้ด้วย ว่ามีช่องใดบ้างที่มีโฆษณาอาหารเสริมเกินจริง ทำผิดกฎหมาย ใช้กลไกทางสังคมกดดันอีกทาง ค่านิยมที่ผู้หญิงต้องผอม ขาว ครอบงำสังคมพอแล้ว ผู้ใหญ่ยังพอมีวุฒิภาวะ แต่ขายอาหารเสริมเกินจริงล่อเยาวชนให้ซื้อ ฟรีทีวีต้องไม่ทำ แม้จนแค่ไหน ฝาก(ฟรี)ทีวีทุกช่องไว้ว่า แม้ทำธุรกิจลำบากแค่ไหน ก็อย่าถึงกับต้องโฆษณาล่อลวงคนดูให้ซื้ออาหารเสริมลดหุ่นผอม นึกถึงถ้าเป็นลูกสาวเราดูบ้าง นอกจากช่อง @BrightTV20 ที่มีเรื่องร้องเรียนโฆษณาอาหารเสริมล่าสุดแล้ว จะมาเล่าต่อว่ามีช่องใดที่ สำนักงานจะเชิญมาพบอีกบ้างค่ะ

พรุ่งนี้มีประชุมกับทีวีดิจิตอลทุกช่อง เรื่องปัญหาโฆษณาเกินเวลา มีบางช่องเกิน นัดคุยรายช่องก่อนเสนอ กสท. พิจารณา