กสทช.เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ

22 ก.ย. 59
Mr.Suman Basnet แห่ง AMARC (World Association of Community Radio Broadcaster) สหพันธ์วิทยุชุมชนโลกประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เข้าพบนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อหารือ สถานการณ์ด้านกิจการกระจายเสียงในประเทศไทยเน้นประเด็นวิทยุชุมชน และแนวทางการสนับสนุนวิทยุชุมชน ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง กสทช.เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ

ติดตามลิ้งค์นี้ http://nbtcrights.com/event/6984