After on a plane to Busan: attended a bilateral meeting with Korean regulator

November 23, 2016

After on a plane to Busan: attended a bilateral meeting with Korean regulator before a conference tmr.

ถึงเมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้แล้วเมื่อเช้านี้ ช่วงบ่ายมีประชุมทวิภาคี(bilateral)นอกรอบกับตัวแทนองค์กรกำกับการสื่อสารของเกาหลีใต้(Korean Communications Commission- KCC) ก่อนเริ่มประชุมทวิภาคีเกาหลีใต้ – ไทยที่ปูซาน ดร. Ko, Sam Seog หนึ่งในกรรมการ KCC กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9

เนื้อหาการประชุมทวิภาคีคือเรื่องการสร้างความร่วมมือในระดับรัฐเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิต content สำหรับกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พูดคุยหารือกันประมาณ 1 ชั่วโมงแต่ได้เนื้อหาสาระแน่นมาก ไว้มาสรุปในรายงานเสนอบอร์ด กสท.อยู่แล้ว

การประชุมครั้งนี้เนื่องจากองค์กรกำกับดูแลการสื่อสารของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเชิญมา เขาจึงดูแลค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับดิฉันและผู้ติดตาม ดังนั้นการมาประชุมที่เกาหลีใต้รอบนี้ จึงไม่ได้เบิกค่าเครื่องบินและค่าที่พักจาก สำนักงาน กสทช. เพราะทาง KCC เจ้าภาพที่เชิญมาจัดการเอง ตัวแทน กสทช.ของเกาหลีใต้(KCC) ย้ำให้เราฟังว่าเขายุติทีวีอนาล็อกไปแล้วนะ และกำลังเริ่ม UltraHD ให้กําลังใจไทยเปลี่ยนผ่านด้วยดี

ประทับใจคำพูดของ KCC หรือ กสทช. เกาหลีใต้ เขาบอกว่า “รัฐควรส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อแต่ไม่ควรแทรกแซง” เป็นปรัชญาการทำงานของ KCC ตอนนี้ทำเกาหลีใต้กำลังมีการทดลองทดสอบบริการ 5G คาดว่าจะบริการเต็มรูปได้ประมาณปี 2018 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) คือสิ่งสำคัญ – ตัวแทนKCCบอกเรา เขายอมรับว่าการส่งออกเนื้อหาทีวีเกาหลีใต้ แผ่วลงบ้าง ส่วนหนึ่งเพราะมีคู่แข่งจากจีน เลยกำลังแปรวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการร่วมลงทุนกับจีนเสียเลย จึงเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือที่เกาหลีใต้จะพัฒนาเรื่อง co – production ทีวีกับหลายประเทศ อาทิจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ไทยด้วย ถามเขาว่าเกาหลีใต้ส่งเสริม 4G 5G ขนาดนี้แล้วทีวีจะตายไหม เขาบอกว่าไม่หรอก แม้ คนรุ่นใหม่จะดูผ่านมือถือ แต่คนส่วนมากพออยู่บ้านก็ยังเปิดดูทีวี เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ขายอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทั่วโลกแต่ก็ยังขายเครื่องรับทีวี ดังนั้นเขาจึงส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและโทรทัศน์ไปพร้อมกัน

เขาบอกว่าที่อุตสาหกรรมซีรีส์เกาหลีประสบความสำเร็จเพราะว่ารัฐให้เสรีภาพในการสร้างสรรค์เนื้อหาและให้การสนับสนุนเต็มที่ ส่งเสริมแต่ไม่แทรกแซง เขาบอกเราว่าประเทศจะก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ ต้องลงทุนใน “โครงสร้างพื้นฐาน” และต้องให้อิสระในการสร้างสรรค์เนื้อหา ถามเขาว่าทำไมเกาหลีใต้ไม่ค่อยมีละครแนวตบจูบข่มขืนรุนแรงให้เห็น เขาบอกว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามแต่คนดูไม่ยอมรับ ได้คุยกันไม่นานแต่รู้สึกได้ว่าเขาทำงานเป็นระบบและมียุทธศาสตร์ การเชิญเรามาประชุมครั้งนี้ก็เป็นการทำงานเชิงรุกแบบหนึ่ง และดูเขาทำจริงจัง

วันนี้ประชุม 2 ฝ่ายนอกรอบ พรุ่งนี้จะเป็นวันประชุมสัมมนาทางการ จะมีตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย ตุรกี และ BBC เข้าร่วมด้วย ได้ข้อมูลจากทางเกาหลีใต้พอสมควรพรุ่งนี้ถึงคราวเราต้องนำเสนอบ้าง เขามอบการบ้านให้เราพูดตั้ง 3 ช่วง Keynote/session4 และกล่าว toast at lunch

การประชุมครั้งนี้ทางเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น และเขาเจาะจงเชิญตัวแทน 3 ประเทศมาเข้าร่วม เพราะอะไรนั้น ไว้มาหาคำตอบร่วมกันค่ะ

ปล. วันนี้ตอนที่ประชุมทวิภาคีกับตัวแทนองค์กรกำกับเกาหลีใต้ ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ต่างฝ่ายต่างใช้ภาษาของตนเองและมีล่ามของแต่ละฝ่ายมาช่วยแปลให้ค่ะ เวลาที่ปูซานเร็วกว่าที่เมืองไทย 2 ชั่วโมง คงต้องขอพักก่อน พรุ่งนี้มีงานเต็มวันต้องพูด keynote ด้วย ไว้มาอัพเดทเพิ่มเติมค่ะ….