เปิดเผยความเห็น กสท. : ถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 2012

ในการประชุม กสท. ครั้งที่  23/2555 วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 55  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอสงวนความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบมติต่อกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 2012 ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการแพร่ภาพดังกล่าวได้ ในวาระ 4.2 4.3 และ 4.4  รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-23-55.pdf,PDF, Unknown)