เปิดเผยความเห็น กสท. : การดำเนินการตามมาตรา 31 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553, การดำเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ กสท.มอบหมายเกี่ยวกับกรณีการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 27/55 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นมติที่ประชุม ดังนี้

วาระ 4.4 เรื่องการดำเนินการตามมาตรา 31 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553

วาระ 4.11 เรื่องการดำเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ กสท.มอบหมายเกี่ยวกับกรณีการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012

Download (6.ขอเปิดเผยมติและความเห็นในการประชุม-กสท.-ครั้งที่27-55-วันที่6ก.ค.55.pdf,PDF, Unknown)