วุฒิสภาเดินหน้าเลือก”ซูเปอร์บอร์ดกสทช.”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภาที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หลังจากที่ที่ประชุมรับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 แล้ว ได้มีการพิจารณาเรื่องรับทราบ ขอขยายเวลาพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ตามที่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ เสนอขอขยายเวลาการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบออกไปอีก 15 วัน หลังจากม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล ส.ว.สรรหาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญจตรวจสอบประวัติฯ เสนอขอขยายเวลาการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบออกไปอีก 15 วัน หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้ครบกำหนดเวลาดำเนินการ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. แล้ว

โดยก่อนที่ที่ประชุมจะมีมติรับทราบ หรืออนุมัติการขอขยายเวลาดังกล่าว นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา หารือต่อที่ประชุมถึงประเด็นคำสั่งศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่มีคำสั่งทุเลาและให้การคุ้มครอง ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. ยื่นขอความเป็นธรรมกับศาล หลังจากที่ถูกตัดชื่อออกจากการเข้ารับการสรรหา ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวุฒิสภา ในเรื่องของการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. ดังนั้นขอให้คณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ หารือร่วมกันก่อนที่จะลงมติรับทราบเรื่องดังกล่าว

ด้านนายสุรชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ทางวุฒิสภาได้รับคำสั่งของศาลปกครองกลาง อย่างเป็นทางการแล้ว เบื้องต้นนอกจากที่กรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ จะพิจารณาแล้ว จะให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) หารือเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติด้วย เบื้องต้นจะได้แนวทางมาแจ้งต่อที่ประชุม อย่างเร็วที่สุด ในวันที่ 25 ธ.ค. นี้

 

ข้อมูลข่าวจาก  nation channel