สหพันธ์วิทยุชุมชนฯ ยื่นข้อเสนอ กสทช.แก้ปัญหาคลื่นแทรก

 

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ยื่น กสทช.เข้มประกาศควบคุมกิจการวิทยุ แก้ปัญหาคลื่นวิทยุรบกวนและไร้ระเบียบ ด้าน กสทช. กระตุ้นผู้ประกอบการยื่นคำขอได้ถึง 17 ม.ค.56 คาดออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุได้ปลาย ม.ค.56…

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ เป็นตัวแทนพร้อมด้วยผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในเครือข่ายประมาณ 30 สถานีเข้ายื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมยื่นข้อเสนการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ โดยให้ กสทช.ออกประกาศที่เข้มงวดต่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชนให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของวิทยุชุมชนระดับจังหวัดเพื่อกำกับดูแลกันเอง และให้ กสทช.จัดกลุ่มย่านคลื่นความถี่วิทยุชุมชนที่เป็นบริการประเภทเดียวกันเช่น บริการชุมชน ให้มีคลื่นติดกันเพื่อง่ายในการกำกับดูแลและป้องกันการรบกวนของสัญญาณ โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้รับข้อเสนอ

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และเชื่อว่าการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุที่มีประสิทธิภาพคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำกับดูแลที่ทั่วถึงมากขึ้น หลังจากนี้การกำกับดูแลการประกอบกิจการทั้งวิทยุชุมชนและโทรทัศน์จะเข้มข้นมากขึ้นภายหลังเข้าสู่ระบบใบอนุญาตทั้งหมด

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ขณะนี้สถานีวิทยุได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการไปแล้ว 152 สถานี และมีผู้ประกอบการวิทยุอีกกว่า 1,000 สถานีเข้ายื่นคำขอทดลองประกอบกิจการเพื่อรอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วจากผู้ประกอบการวิทยุทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 7,000 สถานี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอฯ ได้จนถึงวันที่ 17 ม.ค.2556 และคาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุให้แล้วเสร็จได้ประมาณปลายเดือน ม.ค.2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อการจัดระเบียบสถานีวิทยุเข้าสู่ระบบใบอนุญาตแล้ว กสทช. จะเริ่มศึกษาระบบวิทยุในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับและแก้ปัญหาคลื่นความถี่ไม่เพียงพอในระบบเอฟเอ็มต่อไป.

ข้อมูลข่าวจาก  Thairath Online