เปิดคำสงวน กสท. : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยวอริเออส์ ปีที่ 2 ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า

ในการประชุม กสท. ครั้งที่  2/2556 วันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอสงวนความเห็นมติที่ประชุมในวาระ 4.12 เรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยวอริเออส์ ปีที่ 2 ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ดังนี้

Download (Comment-NBC-2-56.pdf,PDF, Unknown)