เปิดเผยความเห็น กสท. : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. …, ขอให้ตรวจสอบการขยายเวลาในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ออกไป 10 ปี อันเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในการประชุม กสท. ครั้งที่  6/2556 วันจันทร์ที่ 4 ก.พ. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยมติและความเห็นต่างจากมติที่ประชุม ดังนี้

วาระ 4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. …

วาระ 4.4 รายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของนายประมุท สูตะบุตร เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการขยายเวลาในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ออกไป 10 ปี อันเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Download (Comment-NBC-6-561.pdf,PDF, Unknown)