เปิดเผยความเห็นหลักการจัดเก็ยเงินรายปีเข้ากองทุน, เนื้อหารายการ”ทีนิวส์ สด ลึก จริง”, และอื่นๆ

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 4.4 เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร จำนวน 3 สถานี ภายหลังแก้ไขปรับปรุง

วาระ 4.12 ข้อเสนอความคิดเห็นต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับการขอจัดตั้งโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเกษตรของชมรมเกษตรภาคใต้ตอนล่าง

วาระ 4.13 เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบการเชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมส์ทายภาพ เพื่อชิงรางวัลของรายการเดอะน๊อคเอาท์ ช่อง GEN C ให้กับผู้ร้องเรียน (เลขที่ 123/2558)

วาระ 4.18 เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจพบสถานีวิทยุกระจายเสียงรักเชียงใหม่ 51 คลื่นความถี่ 92.5 MHz ออกอากาศเนื้อหาที่มีลักษณะยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง

วาระ 4.19 เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทีนิวส์ สด ลึก จริง” ช่วง “เปิดโปงขบวนการล้มเจ้า” ทางกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับเป็นสมาชิกช่องรายการทีนิวส์ ทีวี มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

วาระ 4.20 หลักการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

Download (14-59.pdf,PDF, Unknown)