เปิดเผยความเห็น กสทช. : ขอเปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากลาออกจากตำแหน่ง, ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช., งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ของสำนักงาน กสทช.

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/55 วันพุธที่ 26 ธ.ค. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้พิจารณาและมีความเห็นต่างจากที่ประชุมหลายวาระ ได้แก่

วาระ 5.4 ขอเปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากลาออกจากตำแหน่ง

วาระ 5.17 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.

วาระ 5.23 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ของสำนักงาน กสทช.

Download (Comment-NBTC-16-55.pdf,PDF, Unknown)