กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(6)ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดาวน์โหลด(6)
ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/ระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่-2.pdf”]