(50)ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการควบรวมกิจการ หุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการบรอดแคส

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗ง เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

Download (50-ประกาศกสทช.-เรื่องกำหนดมาตรการกำกับดูแลกิจการ-หุ้นไขว้.pdf,PDF, Unknown)

ขอบคุณที่มา : เวบไซต์ กสทช.