(13)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555

Download หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ

Download การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

Download การให้บริการโครงข่าย

Download (-การกรอกแบบคำขอใบอนุญาต.pdf,PDF, Unknown)