(3)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงฯเพื่อการทดสอบเป็นการชั่วคราว

Download (.pdf,PDF, Unknown)