ดาวน์โหลด! คู่มือการกำกับดูแลกันเองของสื่อ Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting

สำนักงานกสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้จัดทำคู่มือการทำงานของสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยรวบรวมจากการจัดประชุมสัมมนาในเวทีทุกภูมิภาค เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็น “คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่

Download EthicalGuideline&Self-regulation on Broadcasting