ทรูเตรียมเรียงเลขช่อง/เตรียมถก!PSIตั้งค่าช่องอัตโนมัติกระทบการแข่งขันและเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่

จับตาวาระ กสท. ทรูวิชั่นส์เตรียมเรียงเลขช่อง
เตรียมถก
! PSI เลือกปฏิบัติตั้งค่าช่องอัตโนมัติ กระทบการแข่งขันและเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 10/2559 วันจันทร์ที่ 21 มี.ค. นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตาหลายวาระได้แก่ การขออนุญาตดำเนินการจัดเรียงลำดับช่องรายการโทรทัศน์ของ ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทรูวิชั่นส์ได้ขอยกเว้นการดำเนินการตามประกาศ รวมทั้งได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนประกาศดังกล่าว และประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องการกำกับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก รวมถึงคำสั่งทางปกครองของ กสท. ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และศาลปกครองได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯจึงยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัตตามประกาศดังกล่าว จนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีหนังสือขอนุญาตดำเนินการจัดเรียงช่องโดยยังคงสงวนสิทธิในการดำเนินคดีปกครองรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายที่บริษัทฯพึงได้ และจัดเรียงลำดับช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลตามที่บริษัทเห็นสมควรต่อไป ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการบังคับใช้กฎกติกา ทุกกล่องจะได้มีเลขช่องฟรีทีวีตรงกันส่วนค่าปรับต่างๆที่มีคำสั่งไปแล้ว ทางทรูวิชั่นส์ก็ยังมีหน้าที้ต้องชำระ รอผลมติ กสท. สรุปอีกครั้งในประเด็นนี้

ในขณะที่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และให้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงไม่ให้มีระยะเวลาการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ(19 ต.ค.58) โดยศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ กสท. เตรียมพิจารณาวาระ พฤติกรรมในการกำหนดเมนูแนะนำและตั้งค่าเริ่มต้นช่องรายการของกล่องรับสัญญาณ PSI และเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัทพีเอสไอ บรอดแคสติ้ง จำกัด ยกเลิกช่องรายการแนะนำในกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา PSI ได้จัดเรียงเลขช่องใหม่ตามหมวดหมู่ที่กำหนดตามประกาศ กสทช. หรือกฎมัสต์แคร์รี่ลำดับที่ 1 – 36  ที่ผ่านมากล่องPSI ได้เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นช่องรายการของกล่องรับสัญญาณ โดยจะขึ้นเมนู “ช่องรายการแนะนำ” ให้ผู้ชมสามารถเลือกช่องรายการต่างๆเป็นเวลาประมาณ 2 – 5 วินาที หากไม่เลือกระบบจะนำเข้าสู่ช่อง 23 เป็นช่องเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดปิดกล่อง ก่อนที่ผู้ชมจะเปลี่ยนไปเลือกชมรายการช่องอื่น ซึ่ง แม้จะยังไม่ส่งผลกระทบที่ชัดเจนต่อการแข่งขัน แต่อาจเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ และถือเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในที่ประชุมจะได้มีการถกเรื่องนี้อีกครั้ง

วาระอื่นๆ สำคัญน่าจับตาได้แก่ ข้อเสนอแนวทางกลไกการกำกับดูแลเองในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อจริยธรรมจรรยาบรรณในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ และแนวทางการผลักดันร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยการส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อและผู้รับใบอนุญาต วาระผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของต่างประเทศ วาระเรื่องร้องเรียนการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของช่อง PEACE TV รายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำ วันที่ 7 ก.พ. 59 เวลา 20.00 น. รายการหยิบข่าวมาคุย วันที่ 16 ก.พ. 59 เวลา 23.30 น. และรายการเดินหน้าต่อไป วันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 14.59 น. มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เรื่องร้องเรียน การจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง กำไลมาศ ออกอากาศทางช่อง 3HD วาระการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายช่องรายการ เรื่องร้องเรียน บ.ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จำกัด แก้ไขการรับชมช่องรายการดิจิตอลประเภททางธุรกิจแบบความคมชัดสูง HD และวาระอื่นๆ ติดตามผลการประชุมทั้งหมดได้วันจันทร์นี้…