กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(24)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด(24)
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. 2556

 

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/วิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด.pdf”]