กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

(15)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายฯ พ.ศ.2555

ดาวน์โหลด(15)
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ฯ

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/วิธีการอนุญาตให้ผลิต-นำเข้า-จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย-ฯ.pdf”]