สุภิญญาฯรายงานผลการเดินทางเข้าร่วมงาน CASBAA Convention 2013

สุภิญญาฯรายงานผลการเดินทางเข้าร่วมงาน CASBAA Convention 2013
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่าง 21 – 24 ตุลาคม 2556 

อ่านรายงาน
สุภิญญา รายงานผลการเดินทางเข้าร่วม CASBAA