อ่าน!ข้อสังเกต และความเห็นของ กสทช.สุภิญญา ต่อการประมูลทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ

เปิดเผยข้อสังเกต และความเห็นของ กสทช.สุภิญญา ต่อการประมูลทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ

ในปี พ.ศ. 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดเผยข้อสังเกตและความเห็น ในการประชุมวาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รวม 11 ครั้ง (กสท. 8 ครั้ง และ กสทช. 3 ครั้ง)  ดังนี้

อ่านความเห็นและมติ บอร์ด กสท.

Download (_ประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจ.pdf,PDF, Unknown)

อ่านความเห็นและมติ บอร์ด กสทช

Download (.สุภิญญา-ต่อการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ดิจิตอลระดับชาติ.pdf,PDF, Unknown)

.