จับตาวาระกสทช. : เตรียมออก “ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.”

จับตาวาระกสทช.  : เตรียมออก “ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.”

ประชุมบอร์ดกสทช. นัดแรก! 15 ม.ค.57 รับทราบรายงานผลการประมูลคลื่นความถี่ดิจิตอลพร้อมเชิญเป็นอนุฯดิจิตอล//ชง! ร่างประมวลจริยธรรมบอร์ด พร้อมจับตาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยฯ

จับตาวาระ วันพุธนี้ (15 ม.ค.57) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีวาระน่าจับตาได้แก่ รายงานผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  และการเพิ่มองค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยการเพิ่มเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการฯจาก ผู้ชนะการประมูลและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในเครือบริษัทละ 1 คน โดยไม่ต้องเบิกจ่ายเบี้ยประชุม

นอกจากนี้ ได้นำวาระ “ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.” เสนอโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช.  ฉบับเดิมกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช. กล่าวว่า “ตนได้ทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปในหมวดสำคัญ อาทิ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมร่างฯ แต่การนำกลับเข้ามายังคงเป็นร่างฯเดิมที่ไม่มีการแก้ไขใหม่ ทั้งนี้  สังคมกำลังตื่นตัวเรื่องการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง เราควรยิ่งมีความพร้อมในเรื่องธรรมาภิบาล และการถูกตรวจสอบ  ตนคิดว่าการตรวจสอบกันเองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นแนวทางการกำกับกันเองที่น่าจะได้ผล”  … สามารถอ่านรายละเอียดและความเห็นเพิ่มเติมในครั้งการประชุมที่ผ่านมาได้ที่นี่

 

วาระอื่นน่าติดตาม วาระขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2556(ประเภท1) จำนวน 8 โครงการ

“แม้การประชุมครั้งนี้ จะไม่มีวาระเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองที่เป็นทางการ แต่ได้ทำหนังสือเสนอให้ เลขาธิการ กสทช. สรุปสถานการณ์ปัญหาการมอนิเตอร์ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้านต่างๆทั้ง วิทยุ ทีวี ดาวเทียม และโทรคมนาคม เพื่อหาแนวทางและรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป…” นางสาวสุภิญญาฯ กล่าว…